Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
  +66 2 81 99 501
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!

 
 
ขอฟรีแคตตาล็อก
 
รถเข็น
 
รถเข็นของคุณว่างเปล่า
 
ขอตัวอย่าง


ไม่มีการขอตัวอย่างในรถเข็น

 
ข่าว
 
 
 
 
 

AceLock

Email
1222180

โพลีโพรไพลีนพร้อมขากรรไกรล็อคอะซีทัล

  • ขากรรไกรลอ็ คอะซีทลั ที่มจี ุดหลอมละลายสูงกว่าโพลีโพรไพลีน
  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีรูรับแสงขนาดเล็กหรือสลักอุปกรณ์
  • ความแขง็ แกร่ง >12 กก.
ตัวอย่าง รหัสสินค้า
หน่วยวัด ราคา
(Ex. VAT)
ปริมาณ ทั้งหมด
1222185
0.00 ฿
1222184
0.00 ฿
1222183
0.00 ฿
1222182
0.00 ฿
1222181
0.00 ฿
1222180
0.00 ฿
1222173
0.00 ฿
1222172
0.00 ฿
1222171
0.00 ฿
1222170
0.00 ฿
1222169
0.00 ฿
1222168
0.00 ฿
เพิ่ม มากกว่า ตัวอย่าง กรอกแบบฟอร์ม

ตัวอย่างถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบ

ช้อปปิ้งดำเนินการต่อ แสดง เกวียน

สินค้าที่ถูกบันทึกอยู่ในรถเข็นของคุณ

 
 
  ลิงค์ที่ใช้บ่อย  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
กรุณารอ